fbpx

KIM JEST WEWNĘTRZNY KRYTYK, SKĄD SIĘ WZIĄŁ I JAKĄ PEŁNI ROLĘ W NASZYM ŻYCIU?

Tego, że mamy do czynienia z wewnętrznym krytykiem możemy doświadczać na różne sposoby. Może być głosem, który pojawia się w nas w przeróżnych sytuacjach życiowych, który atakuje, osądza, obwinia i  krytykuje zarówno nas samych, jak i innych ludzi.  Często pojawia się także jako  ciężka i przytłaczająca energia, której możemy doświadczać fizycznie – w ciele.

 

Bez wątpienia jest bardzo niebezpiecznym auto-sabotażystą, który w skuteczny sposób oddala nas od siebie zatrzymując i blokując nas w naturalnym i autentycznym wyrażaniu siebie oraz życiu tak jak tego naprawdę chcemy.

 

Kiedy przyglądniemy się mu wnikliwiej dostrzeżemy, że jest on całym zbiorem uwarunkowań wyniesionych z dzieciństwa, kiedy to w procesie wychowania, otoczenie w  którym przebywaliśmy uczyło nas dostosowywać się i wpasowywać w obowiązujące normy społeczne i obyczajowe. To wszystko czego się wtedy nauczyliśmy, zapisało się w nas, a teraz w dorosłym życiu odtwarza się automatycznie jak nagrana i zapisana w nas płyta. 

 

I nie jest moją intencją aby oceniać teraz jakie to było. Bo na tamten moment, na wtedy potrzebowaliśmy tego i pomagało nam  poradzić sobie w otaczającym nas świecie.

 

Jednak teraz gdy jesteśmy już dorośli nie musimy się na to godzić i ograniczać siebie w ten sposób. MAMY WYBÓR – albo będziemy słuchać tego głosu w sobie, albo odważymy się na autentyczne życie, które jest spójne z nami, naszym wnętrzem. 

 

 Warto też za każdym razem gdy się pojawi , pamiętać jaką rolę pełni on w naszym życiu. Jego rolą jest być strażnikiem i czuwać  nad tym, abyśmy zachowywali się w określony sposób i wpasowywali we wszystkie ‘normy’ i obyczaje, które przez ogół społeczeństwa odgórnie są uważane za ‘dobre’.

 

I z chwilą kiedy będziemy chcieli poza te ‘normy’ społeczne czy obyczajowe  wyjść to spotkamy się w sobie z wewnętrznym krytykiem i często jako następstwo tego, że się sprzeciwiamy owym ‘normom’ skonfrontujemy się także z poczuciem winy i wstydem.

 

CDN…

2/3 STRATEGIE DZIAŁANIA WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA –   JAK ROZPOZNAĆ, ŻE ZNALAZŁAM/EM SIĘ POD JEGO WPŁYWEM?

3/3 JAK WYZWALAĆ SIĘ Z SIDEŁ WEWNĘTRZNEGO KRYTYKA I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *