Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI Aneta C.Bajer

1.

Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

1.1 Właścicielem strony www.anetacbajer.com jest Aneta C.Bajer Zen Coaching. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Aneta Cipiszewska-Bajer, właścicielka firmy Aneta C.Bajer Zen Coaching zwana dalej “Administratorem”, osiągalna pod adresem mailowym: aneta@anetacbajer.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2. Aneta C.Bajer jest Administratorem danych swoich Klientów i Użytkowników. Także administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie anetacbajer.com

1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności terminy „Użytkownik” oraz ” Klient” zostały zastąpione określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa.2.2 Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, email) pozyskiwane są przez dobrowolne wypełnienie formularza Newsletter, formularza Kontaktu lub listy zapisu na sesję coachingową . W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo nazwę i adres firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). W wypadku, kiedy zawierasz umowę o realizację usług coachingowych, możemy przetwarzać numer konta bankowego.

2.3. Poprzez podanie Twoich danych osobowych w celu zamówienia subskrypcji bezpłatnego Newslettera; pobrania darmowego PDF “Jak przyjmować trudne emocje”, w toku korzystania z formularza kontaktu, dokonujesz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z przesyłaniem newslettera na wskazane konto oraz informacji dot. promocji, warsztatów, seminariów, webinarów, sesji coachingowych . Zgoda ta oznacza m.in. zgodę na otrzymywaniedrogą elektroniczną na wskazany przeze ciebie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Aneta C.Bajer Zen Coaching 

2.4.Poprzez podanie Twoich danych osobowych w toku wypełnienia jednego z wymienionych w 2.3 formularzy oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru w formularzu Kontakt, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług. w tym samym wyrażasz zgode na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych oraz oświadczasz, iż podanie przeze ciebie dane osobowe jest dobrowolne oraz, że zostałeś/aś poinformowany/a o prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.

2.5. Dane przetwarzane są w celu:a) przesyłania newslettera od Aneta C.Bajer b) przesyłania  informacji o organizowanych przez sesjach indywidualnych, wydarzeniach, w tym również o warsztatach oraz sesjach coachingowych c) zawierania i realizacji kontraktu coachingowego (m.in. podpisania zasad współpracy realizowanego coachingu) .d) realizacji usług księgowania zakupionych usług.

2.6. Informacje handlowe typu Newsletter związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

2.7. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.2.8. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


3.

Twoje Prawa zgodnie z RODO:

Przysługują Ci, zgodnie z rozporządzeniem art. 16 – 21 RODO nastepujące prawa związane  z ochroną Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych na innego Administratora,
  7. prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail: aneta@anetacbajer.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +31(0)687197977.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z prawem, za pomocą bezpiecznych narzędzi , przechowywane na bezpiecznych serwerach, nie udostępniane dalszemu przetwarzaniu, z wyjątkiem podmiotów, które umożliwiają realizację Twojego zamówienia. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych (firmy oferujące usługi księgowe, usługi informatyczne, np. firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Ponadto Administrator zapewnia, że zabezpiecza dane przed udostępnianiu ich osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.

W razie wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem – aneta@anetacbajer.com

5.

Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony www.anetacbajer.com na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszej strony internetoweej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest funkcjonalne korzystanie przez ciebie z naszej strony internetowej oraz zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących ciebie, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z www.anetacbajer.com korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych

b) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Instagram), z których korzystasz.

5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu? Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

5.4

Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora danych.

6. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowana/y z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.anetacbajer.com

Aneta C.Bajer Zen Coaching

Siciliestraat 20

1339WE Almere

KVK – 75272814